کمک های مومنانه کارکنان ثبت احوال استان کرمان برای نیازمندان

جلسه نقد و بررسی برنامه های اجرایی سال ۱۳۹۹ اداره کل ثبت احوال استان کرمان
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹
کسب عنوان روابط عمومی خوب برای اداره کل ثبت احوال استان کرمان در جشنواره “روابط عمومی هوشمند،انسان سالم،جامعه سالم”
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹

کمک های مومنانه کارکنان ثبت احوال استان کرمان برای نیازمندان

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان کرمان به فرمان مقام معظم رهبری در خصوص اجرای رزمایش مواسات، همدلی و کمک مومنانه برای کمک به اقشار نیازمند و آسیب دیده از کرونا کارکنان ثبت احوال استان کرمان در این راستا ۶۰ بسته معیشتی معادل ۲۵۰ هزار تومان جمعا به ارزش ۱۵ میلیون تومان برای هر خانوار نیازمند، تهیه و توزیع کردند

Powered by WPeMatico

سیستم نظردهی برای این مطلب توسط مدیریت بسته شده است.