کارمندان و پست ها

رديف

عنوان پست سازماني

نام

 نام خانوادگی متصدی(۳)

وضعيت استخدام

مدرك تحصيلي

محل نام جغرافيايي

سنوات خدمتي (سال )

مامور

پيمانی

رسمی

مقطع

رشته

۱

مدير كل

حسين 

زین الصالحین

  *

 

ارشد

جمعیت شناسی

اداره كل (كرمان )

۱۲

۲

كارشناس ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات

نيره

بهرامي

 

*

كارشناسي

ادبيات فارسي

اداره كل (كرمان )

۲۱

۳

كارشناس روابط عمومي

علي

والامقام

 

*

كارداني

اداري مالي

اداره كل (كرمان )

۲۷

۴

رئیس اداره حراست

غلامرضا

مستعلی زاده

 

*

كارشناسي

حقوق

اداره كل (كرمان )

۲۶

۵

کارشناس حراست

هادي

مطهري

*

 

كارشناسي

مديريت صنعتي

اداره كل (كرمان )

۱۱

۶

معاون امور اسناد هویتی

داریوش

معین الدینی

 

*

كارشناسي

مدیریت صنعتی

اداره كل (كرمان )

۲۳

۷

كارشناس مسئول امور هویتی   

ناهيد

قاسم زاده عقياني

 

*

كارشناسي

ادبيات فارسي

اداره كل (كرمان )

۲۲

۸

كارشناس مسئول امور حقوقی

فهيمه

نيك پور

 

*

كارشناسي

ادبيات فارسي

اداره كل (كرمان )

۲۴

۹

کارشناس امور حقوقی

علی   

رجایی

 

*

کارشناسی

علوم قضایی

اداره كل (كرمان )

   ۲۴

۱۰

معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی

بهنام

سعیدی

  *

کارشناسی

كامپيوتر

اداره كل (كرمان )

۹

۱۱

كارشناس امور کارت هوشمند ملی

حسن

یمین نعمت اللهی

* 

کاردانی

كامپيوتر

اداره كل (كرمان )

۳۰

۱۲

كارشناس امور پردازش اطلاعات

مریم

مهدی پور

*

 

كارشناسي

كامپيوتر

اداره كل (كرمان )

۱۲

۱۳

کارشناس امور ژردازش اطلاعات (امنیت)

عليرضا

بيننده

*

 

کارشناسی

مهندسی نرم افزار

اداره كل (كرمان )

۱۰

۱۴

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی

محمد قاسمی

*

 

كارشناسي ارشد

مدیریت دولتی

اداره كل (كرمان )

۹

۱۵

كاردان ثبت تغییر کد پستی (مهاجرت)

عشرت

عربزاده

*

 

كارداني

آمار

اداره كل (كرمان )

۲۲

۱۶

كارشناس مسئول امور مالی

مصطفي

خان رمكي

 

*

كارشناسي ارشد

مدیریت دولتی

اداره كل (كرمان )

۲۲

۱۷

كارشناس مسئول نوسازی وتحول اداري

مژگان

روحي

 

*

كارشناسي

مديريت دولتي

اداره كل (كرمان )

۲۳

۱۸

كارشناس بودجه

مريم

شاهميري

 

*

كارشناسي

حسابداري

اداره كل (كرمان )

۲۱

۱۹

حسابدار مسئول

لیلی

قربی

 

*

ديپلم

فرهنگ و ادب

اداره كل (كرمان )

۱۹

۲۰

حسابدار وامين اموال

غلامرضا

دراني

 

*

ديپلم

فرهنگ وادب

اداره كل (كرمان )

۲۷

۲۱

رئيس اداره منابع انسانی و پشتیبانی

ليلا

ابراهيمي

 

 

كارشناسي

علوم اجتماعي

اداره كل (كرمان )

۲۲

۲۲

معاون اداره منابع انسانی و پشتیبانی

فرشته

محمد علي پوريزدي

 

*

كارشناسي

علوم اجتماعي

اداره كل (كرمان )

۲۲

۲۳

كارشناس امور اداري 

فريبا

رياني

 

*

كارشناسي

ادبيات فارسي

اداره كل (كرمان )

۲۲

۲۴

کارشناس امور گزینش

علي

بني اسدآزاد

 

*

ديپلم

علوم تجربي

اداره كل (كرمان )

۲۴

۲۵

تكنيسين تاسيسات وساختمان (با نام )

حسن

كرمي

 

*

ديپلم

برق صنعتي

اداره كل (كرمان )

۲۳

 

راننده (با نام )

 

*

 

اداره كل (كرمان )

۲۸

 

راننده (با نام )

محمود

مهديزاده

 

*

ابتدايي

 

اداره كل (كرمان )

۲۵